Uprawnienia SEP – które grupy uprawnień na co pozwalają? SEP czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich to nic innego jak organizacja regulująca na swój

Pierwsza z nich czyli G1 określają między innymi wszelkie urządzenia elektroenergetyczne, których napięcie nie przekracza jednego kilovolta, tyczy się to również urządzeń z napięciem znamionowym większym od podanej powyżej wartości.

Kurs G1 pozwala również na eksploatację urządzeń prądotwórczych, które należą do krajowej sieci energetycznej. Uprawnienia SEP – które grupy uprawnień na co pozwalają? SEP czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich to nic innego jak organizacja regulująca na swój

Ponadto w tej grupie znajdują się również sprzęty do elektrolizy, sieć trakcyjna, oświetlenie uliczne, urządzenia elektrotermiczne czy zespoły prądotwórcze.

Grupa G2 to z kolei turbiny wodne oraz parowe, sieci cieplne, urządzenia należące do grupy wentylacji, klimatyzacji czy urządzenia chłodnicze. Dmuchawy, pompy, sprężarki, sprzęt gaśniczo-ratowniczy, kotły parowe, gazowe, płynne i wodne. Grupa G3 to instalacje gazowe rozdzielcze i przesyłowe, turbiny na gaz, odbiorniki przemysłowe, magazyny gazu i paliw gazowych czy też sprzęt wykorzystywany do produkcji paliw gazowych. Aby uzyskać wyżej wymienione uprawnienia należy zapisać się na odpowiedni kurs SEP, a następnie przystąpić do wcześniej wspomnianego egzaminu. Jeśli zdamy go pozytywnie tego rodzaju uprawnienia na pewno wpłyną na proces rekrutacyjny. Skuteczne kursy znajdziesz tutaj https://sep-on-line.pl, na pewno pomogą Ci w znalezieniu wymarzonej pracy w zawodzie.