Zachęta dla osób pracujących za granicą

Nowy Ład wprowadza wiele zmian prawnych, podatkowych, między innymi umożliwia ulgę na zwolnienie podatkowe PIT osób, które po dłuższym pobycie za granicą wracają do Polski.

Łączy się z tym przyniesienie rezydencji podatkowej do kraju, zgodnie z ustawą wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika w wysokości 85528 zł. Będą to dochody związane z pracą, działalnością gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym lub też na zasadach ogólnych.

Zachęta dla osób pracujących za granicą

Ulga podatkowa na powrót do kraju

Dochody z innych źródeł nie będą objęte ulgą, jest to przepis, który nie zwalnia z konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotnej. Podatnik, który powraca z zagranicy, może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, jednak powinien zapłacić stosowną składkę zdrowotną. Może ona obowiązywać w czterech kolejnych latach podatkowych licząc od czasu powrotu. Aby uzyskać ulgę, należy spełnić pewne kryteria, należy posiadać obywatelstwo polskie, kartę Polaka lub też obywatelstwo członkowskie Unii Europejskiej. Dodatkowo przepis dotyczy podatników, których miejsce zamieszkania dotyczyło Unii Europejskiej czy też europejskiego obszaru gospodarczego, dodatkowo należy posiadać certyfikat rezydencji, czy też dowód dokumentujący miejsce zamieszkania, który będzie określał cele podatkowe.

Celem ulgi na powrót jest zachęcenie Polaków pracujących za granicą do powrotu, w ten sposób rząd chce skłonić wielu specjalistów do powrotu do Polski, którzy jednak obawiali się wcześniej konieczności zapłacenia wysokiego podatku. Obecnie ulga może zachęcić więcej osób, aby zmienić swoją rezydencje podatkową na polską. Należy pamiętać o spełnieniu obowiązków, wymagań ustawy. Jedną z podstaw określenia rezydencji podatkowej jest określenie centrum interesów osobistych oraz gospodarczych, w tym przypadku osoba powinna przebywać w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Dodatkowo centrum interesów osobistych to przykładowo mieszkanie, rodzina, działalność kulturalna, polityczna, społeczna na terenie kraju.

Z pewnością ulga na powrót może być zachętą dla wielu osób, które do tej pory pracowały za granicą, jednak zastanawiały się nad powrotem. W wielu przypadkach mogłoby doprowadzić to do zapłacenia wysokiego podatku, jednak ulga może obniżyć znacznie podatek, który należy zapłacić, dzięki czemu wiele osób zdecyduje się na powrót do kraju.