Zalety nowoczesnej destylacji próżniowej

Destylacja próżniowa jest zwykle przeprowadzana pod znacznie niższym ciśnieniem niż normalna destylacja atmosferyczna, a zatem ma mniejsze obciążenie termiczne.

Destylacja próżniowa ma tę zaletę, że może być również stosowana jako proces ciągły.

Zalety nowoczesnej destylacji próżniowej

Doskonałe rozwiązania dotyczące destylacji próżniowej

Daje to produkt o wysokiej wydajności, ponieważ znaczną część ciekłego produktu stanowi rozpuszczalnik. Rozpuszczalnik można również poddać recyklingowi i ponownie użyć. Rozpuszczalniki są często poddawane recyklingowi, ponieważ są najdroższymi składnikami większości procesów chemicznych i często zawierają najcięższe pierwiastki. Destylacja próżniowa ma zalety zwiększonego marginesu bezpieczeństwa i lepszej wydajności. W tradycyjnej destylacji atmosferycznej proces byłby zatrzymywany, gdy uszy lub oczy operatora stałyby się wrażliwe na opary i opary. Dzięki destylacji próżniowej kolumna może pracować przy znacznie niższym ciśnieniu, dzięki czemu zwiększa się margines bezpieczeństwa. Zmniejsza się również ciepło parowania. W rezultacie energia zużywana w destylacji próżniowej jest znacznie mniejsza niż w destylacji atmosferycznej.

Jednak wiele procesów destylacji próżniowej zużywa dużą ilość energii, ponieważ wymagają one podgrzania i utrzymania elementu grzejnego, który jest wymagany do utrzymania płynności układu. Ponadto, aby utrzymać stałą temperaturę i ciśnienie na naczyniu, a tym samym utrzymywać opary w cieczy powyżej temperatury wrzenia, wytwarzane jest ciepło parowania, powodujące wzrost zużycia energii. Ogrzewanie elementu grzejnego zwiększa temperaturę elementu grzejnego i samej kolumny. Temperatura płynu wymiany ciepła wzrośnie, element grzejny będzie musiał pochłaniać ciepło i utrzymywać wyższą temperaturę. W tradycyjnych procesach destylacji próżniowej istnieje wiele problemów związanych z gromadzeniem się kondensatu w naczyniu, w płynie wymiany ciepła lub w obu systemach grzewczych. destylacja próżniowa w nowoczesnym wydaniu stwarza wiele możliwości specjalistom.