Jak zwalczać chwasty w uprawach rolnych?

Chwasty mogą powodować znaczne straty w uprawach, dlatego też stosuje się różne metody usuwania roślin niepożądanych.

Najczęściej wykorzystuje się obecnie herbicydy selektywne, które mogą usunąć określony rodzaj roślin, przykładowo trawy. Herbicydy mogą wpływać na procesy metaboliczne w roślinie, będzie to działanie, które spowoduje obumarcie chwastów.

Jak zwalczać chwasty w uprawach rolnych?

Jak stosujemy herbicydy?

Obecnie stosowanie herbicydów jest bardzo powszechne, przykładowo w rolnictwie, możemy zastosować je także w ogrodzie. Musimy posiadać odpowiednią wiedzę na temat stosowania herbicydów, sposobu ich rozpylania. Przykładowo herbicydy powinny być rozpylane podczas pogody bezwietrznej, wówczas warto zwrócić uwagę także na temperaturę powietrza. Zbyt wysoka temperatura mogłaby powodować parowanie herbicydów z powierzchni roślin, dodatkowo należy unikać dni deszczowych, kiedy herbicyd mogły zostać zmyty do gleby. Podczas wykonywania oprysków należy odpowiednio się zabezpieczyć, chronimy nasze drogi oddechowe, możemy wykorzystać specjalne kombinezony ochronne.

Przed aplikacją herbicydów należy zapoznać się z instrukcją, dowiemy się wówczas w jaki sposób możemy wymieszać je z wodą, w jaki sposób stosować preparat. Oczywiście można wykorzystać tradycyjne urządzenia do opryskiwania, które możemy podłączyć do ciągnika, są one popularne w rolnictwie. Jeżeli posiadamy duży ogród, to również można wykorzystać ciągnik, aby wykonać oprysk na dużym obszarze. Należy pamiętać, aby opryski wykonywać podczas pogody bezwietrznej, oprysk który mógłby zostać zwiany na inne rośliny może doprowadzić do szkód w innych polach uprawnych. Dodatkowo możemy ustawić także wysokość opryskiwacza, poszczególnych dysz oraz ciśnienie. Dzięki temu wykonamy prawidłowe opryski, które skutecznie mogą usunąć chwasty z naszych upraw.

Jeżeli poszukujemy herbicydów do zwalczania chwastów w zbożach, możemy wykorzystać fundamentum, jest to herbicyd trójskładnikowy, który bardzo dobrze usuwa chwasty w zbożu. Możemy zakupić go na stronie https://innvigo.com/herbicyd-trojskladnikowy-do-zboz-fundamentum-700-wg/, jest to herbicyd o szerokim spektrum działania, może powodować skutecznie obumieranie chwastów. Tego typu herbicydy stosujemy w zbożach jarych, ozimych, jest to środek, który zapewnia bezpieczeństwo naszym uprawom, zwiększa plony poprzez eliminację chwastów.