Odszkodowanie dla represjonowanej opozycji

W wyniku represji w okresie 1944-1989 roku ucierpiało wielu opozycjonistów, obecnie mogą oni występować o różnego rodzaju odszkodowania i zadośćuczynienia związane z represjami stosowanymi przez reżim komunistyczny.

Podstawą prawną jest ustawa z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych. Obecnie sądy wydają orzeczenia, które mówią o nieważności wyroków sądów, które zapadły przykładowo w czasie stanu wojennego, w wyniku czego zostało internowanych około 10000 osób.

Odszkodowanie dla represjonowanej opozycji

Odszkodowanie dla osób represjonowanych w czasach komunizmu

Oczywiście osoby te mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, w tym przypadku roszczenia nie przedawniają się, a ich podstawą jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia sądów z okresu PRL. Wydawane są one przez sądy okręgowe, także w nich powinniśmy składać żądanie odszkodowania do 10 lat od otrzymania odpowiedniej decyzji. Warto zwrócić uwagę, iż wnioski mogą składać nie tylko osoby represjonowane, ale także członkowie ich rodzin czyli dzieci, rodzeństwo, małżonkowie. Oczywiście w tym przypadku wniosek może złożyć również Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, Minister Sprawiedliwości, ale także organizacje, które zrzeszają osoby represjonowane.

Warto zwrócić uwagę, iż obecnie obowiązuje wiele ustaw związanych z możliwością dochodzenia odszkodowań dla osób poszkodowanych w czasie komunizmu Przykładem może być ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 roku o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR w latach 1936-1956. Z pewnością wiele osób będzie chciało skorzystać z tej okazji, aby uzyskać zadośćuczynienie za szkody fizyczne i psychiczne, których doznali z ze strony aparatu opresji. Mogą być to także osoby, które stawiały opór przeciwko kolektywizacji wsi czy też obowiązkowym dostawom żywności.

Aby szybko uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych warto skorzystać z pomocy prawnika z doświadczonej kancelarii prawnej, która wcześniej prowadziła podobne sprawy. Może ona występować w naszym imieniu w sądzie, będzie to bardzo dobry pomysł zwłaszcza dla osób, które zamieszkują poza granicami naszego kraju, reprezentacja w sądzie z pewnością będzie dużym ułatwieniem.